Nhân sự

+ Lãnh đạo Tạp chí:

Tổng biên tập: TS. Trương Tiến Tùng

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Mai Hương

Thư ký tòa soạn: PGS.TS. Phạm Thị Tâm

+ Hội Đồng Biên Tập

STT

Họ và tên

HĐ biên tập

1

TS. Trương Tiến Tùng

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Mai Hương

Phó chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung

Phó chủ tịch

4

TS. Dương Thăng Long

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Minh Phương

Ủy viên

6

GS.TS. Đặng Quang Á

Ủy viên

7

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

9

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Ủy viên

10

GS.TS. Lê Quốc Hội

Ủy viên

11

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Ủy viên

12

GS.TS. Phạm Quốc Long

Ủy viên

13

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Ủy viên

14

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Ủy viên

15

GS.TS. Nguyễn Kim Truy

Ủy viên

16

PGS.TS. Nguyễn Quốc Định

Ủy viên

17

PGS.TS. Nguyễn Lan Hương

Ủy viên

18

PGS.TS Hoàng Tuyết Minh

Ủy viên

19

PGS.TS. Phạm Thị Tâm

Ủy viên

20

PGS.TS. Tạ Thị Thu Thủy

Ủy viên

21

PGS.TS. Trần Hữu Tráng

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Thị Thu Mai

Ủy viên

 

+ Ban Trị sự

STT

Họ và tên

HĐ biên tập

1

PGS.TS. Phạm Thị Tâm

Trưởng ban

2

ThS. Trần Tiến Dũng

Ủy viên

3

ThS. Lương Tuấn Long

Ủy viên

4

TS. Trần Thị Thu Phong

Ủy viên

5

PGS.TS Mai Văn Lưu

Ủy viên

6

ThS. Đỗ Ngọc Anh

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Minh Thảo

Ủy viên

 

Loading...