Lịch sử hình thành

Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội được cấp phép hoạt động tạp chí in từ ngày 03/9/2013 tại Quyết định số 342/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in số 112/GP-BTTTT ngày 26/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN: 0866-8051. Trong 3 năm đầu, Tạp chí xuất bản 2-6 số/năm; từ năm 2017, Tạp chí xuất bản định kỳ hàng tháng.

            Tạp chí đã từng bước trưởng thành và phát triển lớn mạnh, là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; tiếp nhận các quan điểm mới về khoa học và công nghệ. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Công nghệ điện tử - tự động hoá, Công nghệ thông tin, Hoá học - Công nghệ thực phẩm, Sinh học), Khoa học xã hội (Luật học, Kinh tế) và Khoa học nhân văn (Giáo dục học, Ngôn Ngữ học, Văn hóa - Du lịch - Thể dục, thể thao). Đồng thời, Tạp chí đã không ngừng có những cải tiến để nâng cao chất lượng các bài báo khoa học cũng như đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt của một ấn phẩm khoa học. Quy trình thẩm định các bài báo được thực hiện chặt chẽ với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài trường. Quy trình xuất bản thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo tổ chức triển khai hiệu quả. Những nỗ lực không ngừng của Tạp chí đã được cộng đồng các nhà khoa học ghi nhận, đến năm 2022, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt đưa vào Danh mục các Tạp chí được tính điểm quy đổi công trình khoa học cho 06 ngành ngành/ liên ngành: Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Luật học, Kinh tế học, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao.

Loading...