GỬI BÀI

Điều kiện nộp bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài viết của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài viết có thể bị trả lại cho tác giả nếu không tuân thủ theo những hướng dẫn này.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.

Hướng dẫn dành cho Tác giả

 

Loading...